Verwacht: De Alien Meetings

In een sterrenstelsel met een parallelle evolutie werden reptielen het meest intelligente organisme. Ze zijn onderdeel van een galactisch verbond. De bemanning van een verkenningsschip moet voldoen aan officiële protocollen als ze per ongeluk bij Sol stoppen en daar intelligent leven vinden.

Niet alleen bepalen ze in dagelijkse meetings de status van deze ontmoeting, ze escaleren de kwestie naar de Commissie voor Contact met Intelligente Organismen. Deze Commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van groepen sterrenstelsels die aan de macht zijn in het Verbond. Op basis van de informatie die de Commissie krijgt van de bemanning, moeten de Commissieleden besluiten of ze mensen toelaten tot het Verbond of dat ze het zonnestelsel vernietigen omdat het een dreiging voor ze is.

Exogeoloog Wentari leidt de onderzoeken naar de cultuur op Aarde en nodigt een man en een vrouw uit op het ruimteschip. Prarato, de beveiliger van het schip, ontdekt wapens en denkt dat de mensen van Urth agressief zijn. Wentari leert communiceren en samenwerken en hij doet verslag van elke ontdekking en observatie in zijn logboek. Hij stelt zorgvuldig notulen samen van de bemanningsvergaderingen en de secretaris van de Commissie genereert notulen voor de Commissievergaderingen en licht die toe. Bij elkaar zorgen deze verslagen voor een verhaal over het ontdekken van menselijk gedrag en de staat van de mondiale ontwikkeling op Aarde.

Wat zal de Commissie besluiten?

Wil je dit verhaal als boek zien?

Je hebt al gestemd!