Studieboeken

Voor van Duuren Media schreef Antoni vijf boeken:

Handboek XAML

Het Handboek XAML gaat over de markup-taal eXtensible Application Markup Language dat voor Windows-programma’s en de Silverlight browser plug-in werd gebruikt op dezelfde manier als HTML voor webpagina’s. Je kan er pagina’s in opmaken en interactie in vormgeven.

Handboek Silverlight

Het Handboek Silverlight gaat in op het produceren, programmeren en publiceren van applicaties op het Silverlight-platform, een browser plug-in, zoals Flash van Adobe dat was, maar krachtiger en eenvoudiger. Silverlight is nu niet meer in productie.

Handboek Interactieontwerp

Het Handboek Interactieontwerp geeft een brede kijk op het vakgebied interactieontwerpen voor HBO-leerlingen in media-opleidingen. Interactieontwerpers richten zich op de vele aspecten van interactie en interfaces tussen mensen en digitale apparaten. Hoe begrijpen mens en machine elkaar het best? En wat komt hier allemaal bij kijken? Dit boek legt een stevig fundament voor ontwerpers in opleiding en voor mensen die zich bezighouden met interactieontwerp. Het Handboek Interactieontwerp beschrijft het ontwerpproces en geeft informatie over veel relevante onderwerpen.

Het Handboek Interactieontwerp behandelt de uitdagingen die professionele interactieontwerpers tegenkomen. Het boek biedt een gedegen basis voor het ontwikkelen van uw vakkennis en het ondersteunt interactieontwerpers in de praktijk. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de facetten van interactie tussen mensen en digitale apparaten.

Prototypes met Online Tools

Het boek Prototypes met Online Tools voor de App Development Library van Van Duuren Media gaat in op het maken van prototypes via websites:

Prototypes maken is een essentiële fase in het ontwikkelen van apps voor elk platform. Het maakt het verschil uit tussen een succesvolle, populaire app en een gemiste kans in de app-store. Het heeft gevolgen voor het aantal downloads en aankopen van de app. Wat kan je doen om een idee voor een app te proberen, te testen en iteratief te verbeteren? Met online tools simuleer je apps op basis van afbeeldingen die aan elkaar gelinkt worden. Afhankelijk van de tool zijn gebruikelijke overgangen en interactiemodellen beschikbaar, waarmee je een goede indruk van het eindproduct geeft. Voldoende om het prototype op potentiële eindgebruikers te testen en waardevolle feedback te verwerven.

Online styleguides met Frontify 

Het boek Online styleguides met Frontify voor de Web Development Library van Van Duuren Media beschrijft hoe je met Frontify online styleguides maakt:

Styleguides zijn onmisbare naslagwerken, waarin eigenschappen van de stijl van een merk of een uiting ervan, zoals een website, zijn vastgelegd. Eindverantwoordelijken voor merkstrategie of marketing bepalen het uiterlijk van alle visuele elementen die gezamenlijk het merk vertegenwoordigen en vullen daarmee de styleguide. Specifieke illustraties en exacte beschrijvingen leveren heldere richtlijnen op voor de toepassing van de stijl.

Op basis hiervan voeren Interne medewerkers content in, passen onderdelen aan of breiden functionaliteit uit op interne of openbare websites. Ze hebben altijd beschikking tot de meest recente officiële huisstijlelementen, zoals logo’s, en specifieke huisstijlregels, zoals kleurcodes en gebruik van lettertypes. Dit is een efficiënte manier van werken.

Externe partijen die werken aan uitbreidingen of afgeleide sites in de stijl gebruiken de styleguide als bron en naslagwerk. Zij downloaden elementen die ze toepassen in hun voorstellen en controleren of ze zich aan de juiste stijl houden. Dit vereenvoudigt de communicatie.