Verwacht: Mastering Scrivener Themes

Voortbordurend op het concept van Mastering Scrivener, behandelt het vervolg op Mastering Scrivener Themes het beheren, aanpassen, creëren, testen en distribueren van Themes voor de schrijfsoftware Scrivener.

Thema’s voor Scrivener gaan veel verder dan de standaard bij Themes geleverde stylesheets suggereren. Antoni begeleidt je in het ontdekken van de mogelijkheden en helpt je het beste en mooiste digitale werkplek voor schrijven met Scrivener mogelijk te maken.

Onderwerpen in dit boek zijn: Introducing, Preparing, Starting, Changing, Styling Scrivener, Styling User Interface  Controls, Grinding, Experimenting, Testing, Sharing en Concluding.