E-boek intake-formulier

ePub2 is voor oude eReaders, ePub3 is al tien jaar de standaard. Een "Fixed Layout" kan alleen in ePub3 e-boeken. In een ePub3 kan CSS3 gebruikt worden, in een ePub2 alleen CSS2, die minder mogelijkheid om een mooie lay-out te creëren. Ook Amazon accepteert tegenwoordig ePub3 bestanden.
Voor Amazon/Kindle is een ePub3 voldoende, maar vaak moeten er kleine aanpassingen voor Kindle gebeuren. Amazon converteert het bestand naar bestanden die voor al hun e-readers leesbaar zijn. Om rechtstreeks naar oude e-readers te kopiëren kan het verouderde MOBI-bestand handig zijn.
Een roman krijgt een "Reflowable Layout" waarbij geen paginanummers mogelijk zijn. Enkele afbeeldingen daar worden inline met de tekst geplaatst. Een "Fixed Layout"-boek heeft een vaste, onveranderbare lay-out, zoals een stripboek, een kookboek of een reisboek.
Bij voorkeur zit de omslag in het e-boek zelf en niet alleen op de website waar je boek wordt aangeboden.
Het voorwerk bevat niet veel woorden, maar is vaak wel bewerkelijk. Een e-boek heeft gewoonlijk niet al het voorwerk.
Landmarks zijn links naar bepaalde pagina's, los van de normale inhoudsopgave. Het kost niets extra om meer Landmarks in je e-boek op te nemen.
Door uitgevuld te kiezen, krijgt je e-boek een mooi tekstblok. Door toepassing van afbrekingen komen er geen witte ruimtes tussen woorden. Bij vrije val is de rechterkant van de tekst onregelmatig. Gecenteerd is waarschijnlijk alleen van toepassing op gedichten.
Eigennamen zijn bijvoorbeeld de namen van personages en locaties. Dit is een bewerkelijk proces, omdat alle namen uitgesloten moeten worden van het afbreken van woorden.
Het nawerk zijn kort, losse secties aan het einde van je e-boek. Je kunt het gebruiken om mensen te bedanken, iets over jezelf te vertellen, andere boeken die je hebt geschreven te laten zien of lezers te interesseren voor je nieuwsbrief. Bijvoorbeeld.
Metadata is belangrijk voor het platform waarop je je e-boek publiceert. De website gebruikt de metadata uit je e-boek om informatie over je boek te tonen aan eventuele kopers. Het kost niets meer om extra metadata op te nemen in je e-boek.