Portfolio

Wildvuur – Elmar Otten: Omslag aanpassen aan afgewerkt formaat, aanpassingen aan auteursnaam op voorkant en rug, veranderingen waardoor de rug beter uitkomt. Het omslagontwerp is van Katrina Johanson.

Binnenwerk drukklaar maken. Scènescheidingen met Lindeblaadjes, Initialen (drop caps), lay-out.

Afgeleverd: drukklare PDF’s voor omslag en binnenwerk.

Bloedwetten 4 Voortbestaan – Sophia Drenth: Lay-out van de serie gelijkgetrokken, metadata aangevuld, navigatie toegevoegd, afbrekingen aangebracht, eigennamen niet afgebroken. Over-de-schrijver pagina toegevoegd.

Afgeleverd: ePub3 e-boeken van alle vier boeken van de serie:

Jonas Dubelaar 3 TRINSR – Annemiek Steur: Aanpassingen van omslag van Amerikaanse template naar Nederlandse maatvoering.

Afgeleverd: Photoshopbestand met correcte afmetingen.

Mastering Scrivener EN

Mastering Scrivener – Antoni Dol: Ontwerp, productie en publicatie van naslagwerk over de schrijfsoftware Scrivener. Een oblong boek met ruimte in de marges voor kleine illustraties. Tips in de vorm van “Hidden gems”.

Terug naar Diensten voor informatie over het ontwerp van binnenwerk en e-boeken.