WPF 3D presentation at Software Development Conference(2): Deeper

Second part of a three-part post on my presentation called Deep, Deeper, Deepest on WPF 3D. This time: Deeper, a demo showing off all possibilities of 3D graphics like spinning, flipping, stacking, harmonicas, carousels and cover flow.

Last time I mentioned the first demo of my presentation at the Software Development Conference called Deep. This dealt with product presentation, using a 2D UI for a 3D scene with only one model. In this demo, called Deeper, I will show you several effects you can use for your own UIs with WPF 3D.

The second demo (Deeper) consists of several possibilities to use a series of primitive models (plane, cube, cylinder, sphere) in User Interfaces. It show the spinning, flipping and stacking of planes, cover flow, harmonicas and carousels. Cubes are rotated en cylinders viewed from the inside. It was hard to think of good usage for a sphere and at first I only could come up with the planet Earth. With HitTesting you can point at a specific location and show it on the Earth surface. Later I also created a menu with five revolving spheres. Beyond that, you can see an animated SpotLight, transform of textures via sliders and animation of a camera around a cube.

The Demo executable and the source code are available from the public folder on my SkyDrive at:
http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public.

De tweede demo ( Deeper) bestaat uit een aantal mogelijkheden om een serie primitive modellen (plane, cube, cylinder, sphere) te gebruiken in User Interfaces. Het toont het spinnen, flippen en stapelen van planes, cover flow, harmonica en carrousel. Verder worden kubussen gedraaid en een cylinder van binnen bekeken. Voor een bol kon ik eerst alleen een aarde bedenken, waar je via HitTesting een locatie op kon aanwijzen, maar later heb ik ook een menu van vijf om elkaar heen draaiende bollen gemaakt. Verder zie je hier een geanimeerd SpotLight en is het verschuiven van textures via sliders en het animeren van de camera rond een kubus te zien.

De demo en de source code zijn beschikbaar via mijn public map op mijn SkyDrive:

http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public

Njoy!